ГО "Міжнародна організація переселенців з інвалідністю"

 


10 грудня в усьому світі щорічно відзначається Міжнародний день прав людини, встановлений Генеральною асамблеєю ООН. Це святкування засноване на події, що сталася саме в цей день у 1948 році, коли Організація Об’єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Генеральна Асамблея проголосила Загальну декларацію прав людини як глобальне завдання, до виконання якого повинні прагнути всі нації і держави. Це завдання передбачає, щоб кожна людина і кожен орган суспільства завжди, маючи на увазі цю Декларацію, сприяли повазі до прав і свобод. Це повинно досягатися через освіту та реалізацію цих прав шляхом національних і міжнародних заходів, як загального, так і ефективного визнання і здійснення їх серед народів держав-членів Організації та народів територій, які перебувають під їх юрисдикцією.

В Загальній декларації прав людини чітко заявлено, що кожна людина має право на всі визначені в декларації права і свободи, незалежно від різноманітних критеріїв, таких як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий статус, становище тощо.

Також визначено, що жодна форма розрізнення не повинна здійснюватися на основі політичного, правового чи міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить. Це означає, що всі особи мають право на рівний доступ до прав та свобод, незалежно від того, чи є їхня країна незалежною, підопічною, несамоврядною чи обмеженою у своєму суверенітеті.

Тема “Свобода, рівність та справедливість для всіх”, обрана для Дня прав людини у 2023 році, вказує на актуальні аспекти сучасного розвитку прав людини. За 75 років після прийняття Загальної декларації прав людини значний прогрес був здійснений у визнанні та гарантуванні прав людини у всьому світі.